Senior Microsoft BI consultant - 21874216

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Achtergrond opdracht

Binnen de directie F&C wordt er hard gewerkt om stappen te zetten in de digitale transformatie. F&C en zijn stakeholders hebben als doelstelling om steeds meer datagedreven te werken en te sturen. Om de F&C controllers te ondersteunen werkt het cluster BI hard om bestaande en nieuwe rapportages steeds verder te digitaliseren. De digitalisering zorgt er voor dat business rules worden vastgelegd en automatisch worden uitgevoerd; de tijdigheid van de rapporages verbetert, er efficienter wordt gewerkt (RPA zorgt voor automatische verladingen van het datawarehouse) en de foutkans in rapportages wordt verkleint.  De inhuur gaat voornamelijk werken aan nieuwe oplossingen binnen het datawarehouse. Het datawarehouse fungeert als de basis voor de cijfers binnen onze PowerBI-rapportages.

Opdrachtbeschrijving

Binnen het cluster worden opdracht geformuleerd, die vervolgens op een agile dienen te worden uitgewerkt tot een digitale oplossing. Het creeren van nieuwe functionaliteit binnen het datawarehouse van cluster BI (binnen COMMIT/F&C/ACCD). Dit datawarehouse is opgezet met een datavault structuur. Onderdeel van de opdracht is het normalisaren van de aangeleverde exports/ data tot een datavault achtige structuur. Vervolgens dienen er transformatie verwerkingen plaatsvinden die business rules vertaalt naar verwerkingsstappen binnen het datavault. Na deze datatransformatie dient een nieuw overzicht te worden opgebouwd volgens het sternetwerk. De verwerking vindt plaats binnen het datawarehouse dat is geschreven in T/SQL en de dataverwerkingen worden gedaan door een Microsoft SQL server 2019. Verwerkingstaken worden gepland doormiddel van Microsoft SQL Server Integration Services. De verwerkte data wordt klaargezet door gebruik te maken van Microsoft SQL Server Analyse Services. De verwerkingsstappen binnen het datawarehouse zijn in sommige gevallen complex. Het testen dient dan ook in sommige gevallen automatisch plaats te vinden. Kennis van SpecFlow is dan ook vereist. De verwerkte data wodt uiteindelijk gebruikt binnen bestaande PowerBI rapportages. Onderdeel van het creeren van nieuwe functionaliteit is ook het creeren van PowerBI rapporten. Om tot goede rapportages is kennis van DAX vereist. Samenvattend: voor de uitvoering opdracht is een diepgaande kennis van Microsoft Visual Studio, Data Vault, Stermodellering, Microsoft SQL Server Integration Services, SQL Server Analyse Services, Microsoft Power bi, Data Vault, Microsoft SQL Server 2019, T/SQL, SpecFlow en DAX vereist.

Samenvattende opgave en missie

Implementeert processen en hulpmiddelen om DevOps-technieken met succes in de hele levenscyclus van de ontwikkelingsoplossing te implementeren. 

Past een cross functionele, gezamenlijke aanpak toe voor het creƫren van klantgerichte softwareoplossingen. Introduceert automatisering in het hele softwareproductiesysteem om sneller betere software te leveren.

Taken:

  • Implementeren en beheren van continue distributiemethoden 
  • Ontwerpsystemen met een hoge mate van beschikbaarheid en schaalbaarheid 
  • Beheer testen gedurende de release lifecycle 
  • Faciliteer cross-functionele samenwerking en betrokkenheid 
  • Ontwerp en beheer van proces automatisering hulpmiddelen 
  • Een agile software-ontwikkelmethode goedkeuren 
  • Beheer van een doorlopend integratietoolbeheer

Eisen:

Kandidaat heeft minimaal 8 jaar werkervaring als BI consultant

Kandidaat heeft minimaal 8 jaar werkervaring met Microsoft Visual Studio, SQL, Microsoft SQL Server Integration Services, SQL Server Analyse Services. (8 jaar)

Kandidaat heeft minimaal 8 jaar werkervaring met datavault en stermodel structuren (8 jaar)

Kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met SpecFlow (1 jaar)

Kandidaat heeft minimaal 4 jaar werkervaring in het opleveren van rapportages richting de klant en werkervaring met PowerBI en DAX. (4 jaar)

Wensen:


  • Kandidaat heeft bij voorkeur affiniteit met Financiele data c.q. afdelingen
  • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het begrijpen en documenteren van de Architectuur
  • Toelichting: 2 dagen op kantoor maandag en woensdag, 3 dagen thuis 


Deadline aanbieding 16-7-2024, 23:59 uur

Deze vacature is ingetrokken op 18-7-24 om 14:10. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen