Cybersecurity Architect

Opdrachtbeschrijving

Ontwikkel een Cyber Security Architectuur (CySA) voor de ministeries van (voorheen) EZK en LNV. Zodat deze mee kan wegen in het nemen van beslissingen, bieden van inzicht en overzicht en bijdraagt aan de bepaling van de SOLL situatie. Het moet tevens dé bron kunnen zijn waarmee de verschillende stakheholders zich kunnen informeren en die in beheer kan worden genomen door de collega's voor het reguliere architectuurproces. Dit vraagt onder andere het uitvoeren van documentenonderzoek (intern, rijksbreed), vaststellen wat wordt verstaan onder "CySA". Voeren van interviews en het in beeld brengen van de IST situatie. Waarna op basis van risico's en behoeftes ook gestart kan worden met de beschrijving van de Soll situatie (de essentiële kenmerken van de toekomstige situatie en een globaal beeld van de veranderopgave, zowel ten aanzien van de informatieverwerkende processen als de ICT-ondersteuning). Mogelijk tussenproduct kan een capability model zijn. De opdracht wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen het team Digitale Waarbaarheid en Privacy (met ondermeer de CISO) en het Concernarchitectuur team. Een interne collega architect werkt mee in de opdracht.

Achtergrond opdracht

Cybersecurity is een zeer belangrijk en een voortdurend in ontwikkeling werkveld. Inmiddels is er veel aan strategievorming gedaan en zijn er vanuit Europa, het Rijk, onze eigen ministeries veel visie's, beleid en handreikingen. Ook zijn er voor specifieke onderdelen bijvoorbeeld identity en accessmanagement specifieke referentie architecturen aanwezig. Een goed totaaloverzicht waar vele stakeholders hun informatie uit kunnen halen, of waar tegenstellingen, of witte vlekken uit blijken ontbreekt nog. Evenals daarmee een goed fundament om vanuit de IST situatie de SOLL situatie te helpen bepalen. Daarom is er behoefte aan een Cybersecurity architectuur op het niveau van de Ministeries van (voorheen) EZK en LNV -> EZ, KGG, LVVN. Dit maakt dat op dit thema deze architectuur sturend kan werken door de ketens heen en draagt bij aan de behoefte om onze digitale weerbaarheid fundamenteel te verhogen.

EISEN BIJ DEZE AANVRAAG

 • Modelleringsexpertise: Archimate, ERD, UML
 • Kennis en ervaring met Sparx Enterprise Architect of een vergelijkbaar architectuurtool
 • Relevante ervaring met informatiebeveiligheid in complexe (overheids)organisaties, bij voorkeur met architectuur als hulpmiddel.
 • Aantoonbare expertise op het gebied van privacy en informatiebeveiliging – bijvoorbeeld CISM, CIPM of vergelijkbaar
 • Aantoonbare expertise op het gebied van privacy en informatiebeveiliging – bijvoorbeeld CISM, CIPM of vergelijkbaar

Werk- en denkniveau (algemeen en specifiek)

 • Ervaring met het coachen van medewerkers (3 jaar)
 • Meerdere opdrachten binnen het aandachtsgebied CyberSecurity (3 jaar)

WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG

Voor deze functie vragen wij het volgende:

 • Voldoende senioriteit om effectief architectuurkennis en -ervaring over te dragen aan anderen
 • Een pragmatische, resultaatgerichte houding
 • In staat om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit
 • Communicatief vaardig, mondeling, schriftelijk en visueel

Aanvullende kennis:

 • Kennis van relevante wet- en Regelgeving
 • Kennis over de actuele ontwikkelingen (bijv NIS2) en geldende kaders op het vlak van Cybersecurity
 • Kennis van cybersecurity principes zoals beveiliging in lagen, minste privilege, need-to-know en zero-trust
 • Kennis van privacy enhancing technologies.

Overige functiewensen:

 • Goed in staat tot het schrijven van beleidsstukken aangaande cybersecurity.
 • Ervaring met het verkrijgen van draagvlak voor beleidsstukken.
 • Ervaring met capability modellen.
 • Ruime ervaring in de rol van informatie en of enterprise-architect
 • Ervaring met het zelfstandig plannen van activiteiten
 • Ervaring met het aansturen van activiteiten die door anderen worden verricht
 • Ervaring binnen overheidsorganisaties


Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Jennifer Hernadi
[email protected]
0651040618

Delen