Programma architect VAK - 2024-MKB-10191

Ministerie van Financiën (Belastingdienst)

De architect participeert zowel in het publiek-privaatrechtelijk samenwerkingsverband "Trusted Information Partners" (TIP) als intern Belastingdienst

De businessarchitect is op het terrein van vernieuwing van de digitale gegevensuitwisseling verantwoordelijk voor:
 • het opleveren van architectuurproducten
 • bijdrage aan de visie en
 • inhoudelijk richting geven aan lopende trajecten.
De digitale gegevensuitwisseling dient te voldoen aan de eisen die de toenemende mate van digitalisering van zaken doen daar aan stelt alsmede aan de eisen vanuit wet- en regelgeving (bijv eIDAS, WMEBV, WDO).
Twee belangrijke trajecten die rondom dit thema spelen en waar de architect een prominent inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft:
 • Trusted Infomation Partners (TIP). In dit publiek-private samenwerkingsverband is de architect namens de Belastingdienst/MKB verantwoordelijk voor bijdragen aan en uitwerken van architectuurproducten rond het afsprakenstelsel gekwalificeerde gegevensuitwisseling (vertrouwensdiensten)
 • Kanaalonafhankelijke Interactieve services (KIS). Met KIS worden nieuwe services binnen de Belastingdienst ontwikkeld waarmee ondernemers en fiscaal dienstverleners op een veilige manier en via een kanaal naar keuze (boekhoudpakket, apps, fiscale software, portaal Belastingdienst etc.),gebruik kunnen maken van het servicepalet en de informatie van de Belastingdienst.Naast bijdragen aan de hiervoor genoemde ontwikkelingen verzorgt de architect vanuit deze ontwikkelingen de inhoudelijk verankering richting andere domeinen binnen de Belastingdienst.

MKB wil dat ondernemers gemakkelijk, tijdig en goed aangiften en betalingen doen, waarbij vooraf vergissingen en fouten worden voorkomen en achteraf minder herstel van fouten nodig is. Dit willen we bereiken door middel van het gebruik van standaarden, gestandaardiseerde voorzieningen en
beter op de doelgroep toegesneden dienstverlening. Deze worden in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld. Daarmee ontstaat een zoveel mogelijk ononderbroken keten, van de primaire vastleggingen door de ondernemer tot aan het doen van de aangifte, het opleggen van de aanslag en de betaling.
Belangrijk hierbij is dat alle partijen (w.o. ondernemers, fiscaal dienstverleners en overheid) op eenvoudige en betrouwbare wijze digitaal zaken kunnen doen. Daartoe lopen zowel binnen als buiten de Belastingdienst tal van initiatieven. Het is zaak als Belastingdienst hier bij aangesloten te blijven en waar wenselijk te participeren.

Gekwalificeerde gegevensuitwisseling
Onder druk van digitalisering, globalisering en overheidsbeleid is de administratieve omgeving van de ondernemer aan het evolueren tot een complex ecosysteem. Om dit ecosysteem ook in de toekomst goed te kunnen ondersteunen is gestart met het opzetten van een publiek-privaatrechtelijk
samenwerkingsverband genaamd Trusted Information Partners (TIP). TIP werkt aan een toekomst waarin we alle digitale transacties, ook juridisch gevoelige zaken of zaken met een grote financiële impact, veilig, betrouwbaar en gemakkelijk kunnen afhandelen. De Belastingdienst werkt mee om te komen tot een architectuur van Trusted Information Partners. Met deze architectuur willen private en publieke
partijen uit o.a. de vastgoedsector (HDN, NVM), de bancaire sector (ING) en de overheid (Belastingdienst en Logius) komen tot standaardisatie bij de implementatie van Europese standaarden voor vertrouwensdiensten, gebaseerd op de eIDAS-verordening. Te denken valt aan het toepassen van digitale handtekeningen door natuurlijke personen, digitale verzegelingen door organisaties en digitale
tijdstempels zowel bij uitwisseling van documenten als van gegevenssets. Hierbij wordt afgestemd met andere overheidstrajecten gericht op het toepassen van deze standaarden, zoals het werken met virtual credentials bij wallets (eIDAS2) en bij trajecten van Regie op Gegevens, participatieontwikkeling ecosysteem ‘Trusted information partners’ en Borging visie afsprakenstelsel in de UTNS eIDAS. Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt aangesloten bij de eIDAS-verordening

Kanaalonafhankelijke Interactieve Services
Met Kanaalonafhankelijke Interactieve Services wordt in de gewenste situatie een nieuwe oplossing/service geboden, waarmee ondernemers en fiscaal dienstverleners op een veilige manier en via een kanaal naar keuze (boekhoudpakket, apps, fiscale software, portaal Belastingdienst etc.), gebruik kunnen maken van het servicepalet en de informatie van de Belastingdienst. Deze oplossing ondersteunt interactieve communicatie tussen ondernemers, fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst (twee richtingsverkeer); het biedt dus een interactieve service.

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment en cultuur door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het
aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen:
 • Ervaring met interdepartementale samenwerking, externe partners (softwareontwikkelaars, fiscaal dienstverleners, koepelorganisaties), keteninformatisering. (3 jaar)
 • Ervaring met Standard Business Reporting (standaarden en methodieken van SBR, waaronder XBRL en Digipoort) (3 jaar)
 • Ervaring met opstellen van visiedocumenten (blueprint). (3 jaar)
 • Ervaring met eIDAS en moderne (API) koppelvlakken voor gegevensuitwisseling (3 jaar)
 • bachelor Bedrijfskunde of informatica
 • TOGAF en Archimate

Wensen:

 • Kennis en ervaring met de bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst en de IV-organisatie binnen de Belastingdienst is en pré.

Competenties:
 • Analyseren 
 • Flexibiliteit 
 • Creativiteit 
 • Netwerken 
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht 
 • Visie

 Deadline aanbieding 17-7-2024, 16:59 uur

Deze vacature is ingetrokken op 17-7-24 om 13:38. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen